Välkommen

40 års samlad erfarenhet av fordonstvätt och vattenrening.
* AB GUZZON Technology erbjuder ett heltäckande program av effektiva och miljöriktiga lösningar för in- och utvändig rengöring av personbilar, lastbilar, bussar samt spårbundna fordon. Specialutrustning för invändig tvätt av bl.a. sopbilar.
* AB GUZZON Technology erbjuder även utrustning för vattenrening från en av Europas ledande tillverkare av reningsutrustning.
* AB GUZZON Technology erbjuder även VA-system för slam- och oljeavskiljning samt vattenrening från en av Europas ledande tillverkare av tanksystem i betong.
* AB GUZZON Technology erbjuder även centraldammsugningssystem för t.ex. bussdepåer men även större anpassade system för verkstadsindustrin.
* AB GUZZON Technology erbjuder även toatömningssytem för bussar, bussdepåer, tåg, båtar samt fasta installationer i fastigheter.
* AB GUZZON Technology erbjuder även högkvalitativa högkocentrerade tvättkemikalier speciellt anpassade för fordonstvätt med vattenrening.
* AB GUZZON Technology tillhandahåller även utrustning för övervakning och säkerhet.Reservdelar och tillbehör i eget lager.

Kontakta oss

Telefon:
021-4708860

Adress:
AB Guzzon Technology
Munins väg 4
723 55 Västerås

© Copyright AB Guzzon Technology